Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Přihláška ke stravování

Přihláška na stravování ke stažení zde

Základní škola Úšovice                                                 Stravování zahájeno dne :

Školní nám.472                                                                Stravování ukončeno dne:

35301  Mar.Lázně

Jméno a příjmení žáka :

Datum a rok narození :

Třída :

Bydliště :

Jméno a příjmení zákon.zástupce :

Tel.+ Email na zákon.zástupce :

Typ platby  -  1.Trvalým příkazem -  číslo účtu :

                        2. Příkazem k inkasu – číslo účtu :

Souhlasím se zpracováním osobních dat :

Obdržel jsem Informace ŠJ :

Seznámen  s Vnitřním řádem ŠJ :

Zdravotní problém : např. potravin.alergie – nutno donést Lékařskou zprávu .

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu příspěvky na stravování platit předem tj.

do posledního dne v měsíci na následující měsíc !!!

Přeplatek do 400,- Kč zůstává na další školní rok, pokud zákonný zástupce nepožádá

písemně o vrácení přeplatku.

Souhlasím, že všechny uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2.

vyhlášky č.364/2005 o uvedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb. O ochraně údajů ve znění pozdějších předpisů.

Údaje budou uloženy po dobu stravování žáka ve školní jídelně.

                                             

V  Mar. Lázních        Datum :                                                                  Podpis :
myfootersablony3.JPG Sablony2 panel   kraj logobanner01    srdce placka ovoce web   plan-doucovani.jpg
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.