Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Plavání

  bazen_icon.jpg

  Týden co týden se v bazénu nejen bavíme hrou ve vodě, ale hlavně učíme plavat. Fotografie plavání

 • Nejlepší žáci KV kraje
  icon_vyhlaseni_kvk.jpg
  V překrásných prostorách premonstrátského kláštera  v Teplé proběhlo dne 21. 10. 2021
  vyhlášení nejúspěšnějších studentů a žáků Karlovarského kraje, kteří reprezentovali
  region v republikových i  mezinárodních předmětových, sportovních a  uměleckých soutěžích
  ve školním roce  2019/2020 a 2020/2021.
 • Sportovní den s TAJV

  icon_turnaj.jpg

  Ve středu 6.10. se na hřišti Základní školy Úšovice uskutečnil sportovně-edukační projekt pro děti a mládež pořádaný postupně ve vybraných městech a obcích České republiky.

 • Pedagogický sbor...

  ...se těší na spolupráci v novém školním roce. Dotazy můžete směřovat přímo vyučujícím Vašich dětí na jejich emaily.  

 • 60km štafeta k připomínce 60. výročí školy

  60km štafeta

  žáci + učitelé + rodiče + zástupci města

  Celkový čas štafetového běhu na 60 km = 4 : 11 : 53

  FOTKY ZDE

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má 1.stupeň a je pouze doplňkem

   

Aktuálně:_Od 17.1. se testují žáci 1x týdně v pondělí (případně v den nástupu)Do školské rady jsme ve volbách zvolili nové zástupce.Nemáte-li jméno ani heslo pro bakaláře, postupujte jako při obnovení hesla. V pondělí 24.1. bude pololetní pedagogická rada.Obědy si odhlašujte sami. Jen v případě karantény odhlásíme všechny žáky třídy.___Od 17.1. se testují žáci pouze 1x týdně v pondělí (případně v den nástupu)Do školské rady jsme ve volbách zvolili nové zástupce.Nemáte-li jméno ani heslo pro bakaláře, postupujte jako při obnovení hesla. V pondělí 24.1. bude pololetní pedagogická radaObědy si odhlašujte sami. Jen v případě karantény odhlásíme všechny žáky třídy__

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2021

test.jpg

Od pondělí 22.11. se žáci každé pondělí testují. Preventivní screeningové testování neinvazivními antigenními testy proběhlo/proběhne na naší škole první vyučovací hodinu. Organizace testování bude stejná jako v září tohoto roku. S žáky PT+1.až 3.ročník je umožněna asistence rodiče (test v tělocvičně). Žáci ranní družiny se budou testovat až po družině (umožňuje pokyn MZ ČR).

konkrétní informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví viz MO MZ ke screeningovému testování 

 

Žákům 1. – 3. ročníků mohou při testování asistovat zákonní zástupci, kteří musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

Ochranu dýchacích cest budou mít po celou dobu samotestování nasazenou všichni, sundají si ji jen při odběru vzorku a dále ji budou mít nasazenou až do doby, kdy budou známy výsledky testů.

Netestují se žáci, kteří splní tyto podmínky

 - doloží, že jsou očkovaní (14 dní po plně dokončeném očkování)

 - doloží potvrzení o prodělané nemoci Covid - 19 (180 dní od prvního pozitivního testu)

 - doloží negativní výsledky testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin u antigenního testu a 72 hodin u PCR testu)

 

Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezodkladně po příchodu do školy (první hodinu/den přítomnosti ve škole).

V ranní školní družině se žáci netestují, budou testováni až ve škole.

 

Instruktážní video k testům Sejoy: https://youtu.be/TZxDmLPZZSo

 

V případě pozitivního výsledku antigenního testu přechází žák do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonného zástupce a předává informace, jak dále postupovat.

Zákonný zástupce pak sděluje co nejdříve škole výsledek konfirmačního PCR testu dítěte.

V případě negativního konfirmačního testu se žák vrací do školy po předložení negativního výsledku.

V případě pozitivního konfirmačního testu informuje škola KHS. KHS pak rozhodne o dalších opatřeních.

 

další citace:

§ Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

 V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

 Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

 Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.