Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Plavání

  bazen_icon.jpg

  Týden co týden se v bazénu nejen bavíme hrou ve vodě, ale hlavně učíme plavat. Fotografie plavání

 • Nejlepší žáci KV kraje
  icon_vyhlaseni_kvk.jpg
  V překrásných prostorách premonstrátského kláštera  v Teplé proběhlo dne 21. 10. 2021
  vyhlášení nejúspěšnějších studentů a žáků Karlovarského kraje, kteří reprezentovali
  region v republikových i  mezinárodních předmětových, sportovních a  uměleckých soutěžích
  ve školním roce  2019/2020 a 2020/2021.
 • Sportovní den s TAJV

  icon_turnaj.jpg

  Ve středu 6.10. se na hřišti Základní školy Úšovice uskutečnil sportovně-edukační projekt pro děti a mládež pořádaný postupně ve vybraných městech a obcích České republiky.

 • Pedagogický sbor...

  ...se těší na spolupráci v novém školním roce. Dotazy můžete směřovat přímo vyučujícím Vašich dětí na jejich emaily.  

 • 60km štafeta k připomínce 60. výročí školy

  60km štafeta

  žáci + učitelé + rodiče + zástupci města

  Celkový čas štafetového běhu na 60 km = 4 : 11 : 53

  FOTKY ZDE

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má 1.stupeň a je pouze doplňkem

   

Aktuálně:_Od 17.1. se testují žáci 1x týdně v pondělí (případně v den nástupu)Do školské rady jsme ve volbách zvolili nové zástupce.Nemáte-li jméno ani heslo pro bakaláře, postupujte jako při obnovení hesla. V pondělí 24.1. bude pololetní pedagogická rada.Obědy si odhlašujte sami. Jen v případě karantény odhlásíme všechny žáky třídy.___Od 17.1. se testují žáci pouze 1x týdně v pondělí (případně v den nástupu)Do školské rady jsme ve volbách zvolili nové zástupce.Nemáte-li jméno ani heslo pro bakaláře, postupujte jako při obnovení hesla. V pondělí 24.1. bude pololetní pedagogická radaObědy si odhlašujte sami. Jen v případě karantény odhlásíme všechny žáky třídy__

Od ledna 2022 se testují všichni žáci i zaměstnanci. + další hygienická pravidla

info

Od ledna 2022 se řídíme opatřením MZ ČR, testují se všichni žáci i zaměstnanci.

Rozpracované pokyny pro školy najdete zde.

Informační leták pro rodiče si můžete stáhnout zde.

 

Postup při testování:

Prosíme, aby bylo dítě v pondělí a ve čtvrtek ve škole s ochrannou dýchacích cest. Tu ve třídě sundá až při výtěru z nosu a na vyučování. 

Při zjištěném pozitivním testu v pondělí odchází ze školy pouze pozitivně testovaný žák. Tento žák absolvuje PCR test. V případě potvrzené pozitivity jde tento žák do izolace, třída pokračuje ve výuce. Škola informuje hygienickou stanici o výsledcích testů. V případě negativního PCR testu se žák vrací do výuky.

Při zjištěném pozitivním testu ve čtvrtek odchází ze školy pozitivně testovaný žák. Tento žák absolvuje PCR test. Třída pokračuje ve výuce v systému test-to-stay (To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků. - viz leták pro rodiče). V případě potvrzené pozitivity jde tento žák do izolace a třída do karantény.

Místo testu ve škole může žák doložit:

- potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starším 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starším 24 hodin), který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb

Rodiče mohou dítě na testování doprovodit, testovací místnost je v tělocvičně.

 

Hygienické pokyny:

- žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění do budovy školy nevstupují 

- preventivní antigenní testování od 03. do 16.01.2022 v pondělí a ve čtvrtek, od 17.01.2022 pouze v pondělí

- ochrana dýchacích cest podle aktuálního nařízení (roušky pouze na chodbách)

- mytí rukou, dezinfekce

- používání jednorázových kapesníků

- větrání a pobyt venku (velké přestávky jsou vždy venku)

- odstup 

 

Postup při případné karanténě:

V případě oznámení pozitivity dítěte nebo zaměstnance:

 • o pozitivní osobě informuje hygienickou stanici vedení školy prostřednictvím e-mailu
 • rodiče jsou předběžně informováni o kontaktu s osobou s pozitivním testem na covid-19 prostřednictvím Bakalářů, třídním učitelem
 • rodiče si mohou po oznámení školou dítě kdykoli vyzvednout
 • žáci odcházejí ze školy po skončení vyučování, podle telefonické dohody s rodiči nebo vyčkají příchodu rodiče (stále ve stejné místnosti)
 • učebnice a sešity si děti berou domů, pokud se o karanténě dozví ve škole, v ostatních případech si rodiče mohou pro pomůcky přijít dle domluvy
 • děti v karanténě nařízené hygienickou stanicí rodiče neomlouvají, obědy budou odhlášeny
 • děti přecházejí na distanční výuku (offline / nebo online, podle toho, bude-li nějaký PCR prokázaně negativní žák/žáci ve škole)
 • vzdělávání se koná prostřednictvím Google Učebny a dalších aplikací Google. Informace v bakalářích. 
 • očkované děti, děti po prodělané nemoci do 180 dnů, případně děti, které nebyly v době kontaktu ve škole, se vzdělávají ve škole podle rozvrhu
Soubory ke stažení

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.