VÍTĚZNÉ LOGO ŠKOLY

V prosinci 2019 proběhla ve spolupráci se žákovským parlamentem soutěž o návrh nového LOGA naší školy. Vedení školy obdrželo celkem 15 návrhů, které byly velice zajímavé a nápadité. Všechny byly předány žákovskému parlamentu, který vyhodnotil jako nejlepší návrh Barbory Krupařové ze třídy IX.B. Cenu pro vítězku věnuje KRPDŠ.
V současné době je připravována digitální podoba nového loga podle vítězného návrhu, který vidíte na obrázku společně s pracovní verzí loga.
 Autorce gratulujeme. Děkujeme i všem ostatním žákům za skvělé nápady a za spolupráci také žákovskému parlamentu.

                                                                                                                         vedení školy