Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024
  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024
 • Rok české hudby
  Rok české hudby

  V nadcházejícím roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – světově známého hudebního skladatele.

  Význam díla a osobnosti Bedřicha Smetany je tak veliký, že vláda České republiky vyhlašuje rok 2024  „Rokem české hudby“.

  ZŠ Úšovice se již nyní připravuje na oslavu této ojedinělé události a to celoškolním projektem zaměřeným na českou lidovou kulturu. Vyvrcholením projektu bude soutěž ve zpěvu lidových písní v měsíci únoru a výstava výtvarných děl třídních kolektivů či jednotlivců na téma lidová píseň v obrazech.

  Mgr. Hana Vithová

 • Helloween 2023

  Fotogalerie

 • První školní den

  Vítáme Vás v novém školním roce, přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů, poznatků a dalších krásných chvil. Fotografie ZDE

 • Pedagogický sbor...

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice

  Základní škola s bezmála 650 žáky. Školní jídelna. Školní družina. Renovované dílny, odborné učebny chemie a fyziky....

 • Fotografie z 1.absolvenského plesu ZŠ Úšovice (2023)
 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

Aktuálně:Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince.Přihlášku do jídelny si vyzvedněte v jídelně. Aktualizujte u třídního uč. email rodičů, pokud se změnil. Hledáme učitele češtiny a dějepisu pro ukrajinské třídu.

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

jidelna-icon.jpg

Informace k závěru roku o přeplatcích, odhláškách v posledním týdnu apod. a informace o nové školním roce přihlášení na příští rok, cenách stravného, pravidlech stravování, úhrady...

 

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • Školní výlety i exkurze – obědy odhlašuje vyučující podle času návratu – zajistí osobně ve ŠJ. Žáci, kteří se výletu nezúčastní, si oběd musí přihlásit.

 

 • Odhlášky na obědy ve školním roce 2022/2023 budou přijímány do 26. 6. 2023 (tj. pondělí) do 7.00hod.

             Jedná se o dny od úterý 26. 6. – pátek  30. 6. 2023

             (tj. do dne, kdy budou žáci dostávat vysvědčení)

        3) Přeplatky za stravné budou vráceny na účet v měsíci  červenec  - srpen 2023

        4) PŘIHLÁŠKY na stravné pro rok 2023/2024 mohou žáci prostřednictvím svých zákonných zástupců podávat již od 22. 8. 2023 ve ŠJ – zadní vchod od 8. 00 – 12.00

            hod. nebo si telefonicky dohodnout čas na tel.: 354 623 557

        5) VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ MÍT OD ZÁŘÍ 2023 NOVOU PŘIHLÁŠKU NA STRAVOVÁNÍ!

           

Vyplněnou Přihlášku na stravování s datem, od kdy bude žák chodit na obědy, je  

             možné poslat i emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                       

Přihlášky na stravování jsou ke stažení na www.zsusovice.cz  nebo k vyzvednutí

ve školní jídelně od 22. 8. 2023.


INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 

 1. Příspěvky na stravování s platností od 1. 9. 2023
 • Kategorie  6 – 10 let                         25,- Kč
 • Kategorie 11 – 15 let                         28,- Kč
 • Kategorie 15 – 18 let                        32,- Kč
 • Bezkontaktní čip (9 let záruka)     123,-Kč
 1. Stravování je poskytováno na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍkterá je platná na ten daný školní rok.
 1. Příspěvky za stravování na následující měsíc, musí být uhrazeny nejpozději do   posledního dne v daném měsíci.
 1. Oběd je vydán na základě stávající platné identifikační karty, nebo bezkontaktního čipu. V případě ztráty nebo poškození, lze zakoupit nový čip (částka se připočítává k platbě za stravování)

5.   Bez platné identifikační karty nebo bezkontaktního čipu NEBUDE OBĚD VYDÁN!

6.   Úhrady poplatků za obědy lze provádět:

a) trvalým příkazem na účet: KB  6030331/0100

           ( ve ŠJ Vám bude sdělen variabilní symbol Vašeho dítěte a částka, přeplatky budou 1 x ročně vyúčtovány a vráceny na Váš účet)

            b) příkazem k inkasu – je nutné dát svolení k inkasu na účet KB 6030331/0100

            (přeplatky stravného se odečítají ihned následující měsíc)

       7.  V případě nepřítomnosti žáka ve škole jsou rodiči povinni oběd odhlásit  nejpozději do 7.00 hod.ráno na daný den osobně,telefonicky na číslo ŠJ 

            354 623 557, nebo  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , WWW.strava .cz

           Oběd do„jídlonosiče“může být vydán pouze 1. den nepřítomnosti od 11.30 – 12,00

       8. V případě ukončení stravování jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost  oznámit ve školní jídelně.

       9. ŠJ zabezpečuje stravování žáků v době vyučování a jejich přítomnosti ve škole.

     10. Další informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny.                                                                                            

     11. Žáci mají přístup do ŠJ pouze za přítomnosti pedagoga vykonávajícího dohled.

     12. Ve ŠJ se žáci chovají ukázněně, udržují pořádek a řídí se pokyny dohledu.  

     13. Pokud platby za stravné neproběhnou v řádném termínu, může být žák ze  

           stravování vyloučen

     14. Přeplatek do 400,- Kč zůstává na další školní rok, pokud zákonný zástupce

           nepožádá písemně o vrácení přeplatku.

        

 Výdej obědů žákům:         12:00 – 14:00 hodin

 

 Za ŠJ :  Ludmila   Křížová  vedoucí školní jídelny

 Přihlášky na stravné si vyzvedněte ve ŠJ nebo na stránkách školy.

přihláška

                                                                                                                      Křížová vedoucí ŠJ
myfootersablony3.JPG plan-doucovani.jpg obrázek_2023-10-11_124032105.pngrovnzsuml          Sablony2 panel   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI