Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Zápis do první třídy

  Vážení rodiče,
  velice si vážíme vašeho  zájmu přihlásit vašeho předškoláka na naši školu. V novém školním plánujeme otevřít až tři první třídy.

  Letošní zápis platí pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, děti s odkladem o 1 rok a žáky přípravné třídy...

 • Informace pro vycházející žáky.

  Přehled o přestupu na střední školu.

  Jak postupovat v přijímacím řízení na střední školu? Kdy a kde odevzdat přihlášku? Kde najdu informace? Kdo mi pomůže?

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE

  ZMĚNY A AKTUALIZACE V ONLINE VÝUCE SLEDUJTE ZDE.

  Kompletní informace o organizaci distanční výuky: rozvrhy, úkoly, omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Zkratky předmětů

Jazyk a jazyková komunikace JJK
                              Český jazyk a literatura Čj
    Komunikační a slohová výchova                KSl
    Literární výchova LV
  Anglický jazyk A
  Německý jazyk   N
Matematika a její aplikace MA
  Matematika M
Informační a komunikační technologie IKT
  Informatika Inf
Člověk a jeho svět ČS
  Prvouka Prv
  Vlastivěda Vl
  Přírodověda Přv
Člověk a společnost ČS
  Dějepis D
  Výchova k občanství Vo
Člověk a příroda ČP
  Fyzika F
  Chemie Ch
  Přírodopis
  Zeměpis Z
Umění a kultura UK
  Hudební výchova Hv
  Výtvarná výchova Vv
Člověk a zdraví ČZ
  Výchova ke zdraví (pouze na 2.stupni) Vz
  Tělesná výchova Tv
Člověk a svět práce ČSP
  Pracovní činnosti
Rozšiřující oblast RO
  Volitelné předmět  
    Sportovní výchova Sv
    Dějepisný seminář Ds
    Užité výtvarné činnosti Uvč
    Technická praktika Tp
    Přírodovědný seminář Ps
    Anglický jazyk (druhý CJ) A2
    Německý jazyk (druhý CJ) N2
    Ruský jazyk (druhý CJ) R2
Nepovinné předměty  
  Moderní gymnastika MoG
  Bruslení Brus
  Sborový zpěv SZn
  Německý jazyk Njn
  Anglický jazyk Ajn
  Individuální logopedická péče ILP
Zájmový útvar  
  Dramatická výchova DV
  Bruslení TvB
  Nápravná péče NP
  Anglický jazyk Ajz
  Individuální logopedická péče Logp
  Klub KL
  Vzduchoplavec Kráčmera VK

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.