weber

Karl Maria von Weber

Doba života :  1786 – 1826   

Rok pobytu  : 11.července 1824

Místo pobytu : Zlatý orel (čp. 39) - dům zbořen
                              – bývalý objekt Krym (Tepelský objekt)

czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

  • Německý hudební skladatel, dirigent, klavírista
  • 1813 – 1816 byl dirigentem německé opery v Praze
  • Od 1817 královský saský kapelník v Drážďanech
  • Představitel raného romantismu
  • Autor opery Čarostřelec
  • Skládal instrumentální koncerty, klavírní skladby, sbory, chrámovou a jinou hudbu

Fotografie:
prostor Arnika - dříve Tepelský objekt
arnika