czech

Literatur

germany

Einleitung
Persönlichkeitenverzeichnis
Literatur
Test
Realisationsteam


Dolejší, P.: Školní slovník českých spisovatelů, Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství, Humpolec, 2004

Kolektiv autorů: Ilustrovaný encyklopedický slovník I., II., III., IV. díl, ČSAV, Academia, Praha, 1982

Kolektiv autorů: Všeobecná  encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1,2,3,4, Nakladatelství Dům
                      OP DIDEROT, Praha, 1996,1997, 1998, ISBN 80-85841-17-7 (soubor)

Křížek, V., Švandrlík, R.: 106x Mariánské Lázně aneb vyprávění o městě, kterému postačilo sto let
                      k dosažení světové proslulosti, Západočeské nakladatelství, Tiskárny Vimperk, 1990

Promenáda, mariánskolázeňský informační měsíčník, Karlovy Vary, ročník 2001, 2002

Švandrlík, R.: Léčebné vycházky v okolí Mariánských Lázní, Řada vlastivědných sborníků, svazek 1,
                     KaSS Mariánské Lázně, 1986

Švandrlík, R.: Významní návštěvníci v Mariánských Lázních, Řada vlastivědných sborníků, svazek 2,
                      KaSS Mariánské Lázně, 1986

Švandrlík, R.: Ze starých Mariánských Lázní, Řada vlastivědných sborníků, svazek 3,
                     KaSS Mariánské Lázně, 1987

Der Hintergrund auf der Vorseite, Detail des Bildes von  Eduard Dussek  "Významné osobnosti
                     na promenádě u Křížového
pramene", Öl, 1912  (das Bild  befindet sich im Hotel Monty
                     in Marienbad)

Die Portraits der bedeutenden Persönlichkeiten wurden vom Stadtmuseum  Marienbad (Goetheplatz 11;
                    353 01 Marienbad) der Grund - und
Hauptschule geliehen          

www.hamelika.cz