kafka

Franz Kafka

Doba života : 1883 – 1924    

Rok pobytu  : červenec 1916

Místo pobytu: Bydlel v hotelu Balmoral-Osborne (dnes Studijní středisko
                            
jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů  
  
                          Univerzity Karlovy a pracoviště 1.LF UK v Praze)
czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

  • Světoznámý pražský německý židovský spisovatel
  • Autor děl: Amerika  (zfilmováno), Zámek, Proces, Proměna
  • Některá jeho díla zůstala nedokončena, zemřel předčasně na tuberkulózu
  • V jeho díle se objevuje rozpor mezi skutečností  a věčnou touhou po něčem, co není schopen dosáhnout

Fotografie :
Osborne Balmoral
osborne
balomoral