dobrovský

Josef  Dobrovský

Doba života :  1753 – 1829       

Rok pobytu  : 21.července1823

Místo pobytu : Rudá hvězda nyní Hvězda
                              Pamětní deska z roku 1974 byla při rekonstrukci lázeňského
                              domu odstraněna.                             

czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

  • Český jazykovědec, zakladatel slavistiky a historik
  • Největší osobnost českého osvícenství
  • Autor :  Dějin české řeči a literatury, Podrobné mluvnice českého jazyka a Německo – českého slovníku

Fotografie:
lázeňský dům Hvězda
hvězda