goethe

Johann Wolfgang  Goethe

Doba života :  1749 – 1832                    

Rok pobytu  : duben 1820,1821 – 1823

Místo pobytu : 1820 - Nové lázně
                              1821 - 22 pobyt v domě Kavkaz (Klebesberkův palác)
                              1823 - dům U Zlatého hroznu (Muzeum)


czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

 • Největší německý básník
 • Spisovatel, přírodovědec a filozof
 • Měl vliv i na českou literaturu
 • Velmi se zajímal o krajinu západočeských lázní
 • Psal o ní básně, vedl si deníkové zápisy, kresby, geologické studie
 • Čechy navštívil celkem 17 x
 • Pracoval na dvoře výmarského panovníka Friedricha Augusta jako ministr vévodství pro oblast financí, školství, kultury a částečně i průmyslu
 • Vášnivě se zamiloval do mladičké Ulriky von Levetzow
 • Jeho láska nebyla opětována (Ulrika zemřela neprovdána asi v sedmdesáti letech)
 • Často byl hostem na zámku knížete Metternicha
 • Sousoší „Goethe a múza“ v parku u Lesního pramene

Fotografie:
budova Nových lázní
budova Muzea
Nové lázně
museum

Johann Wolfgang Goethe - před Muzeem

Goethe