horníček

Miroslav Horníček

Doba života : 1918 - 2003

Rok pobytu  : Pobýval v Mariánských Lázních pravidelně v letech
                            1961 - 1997

Místo pobytu : Bydlel vždy v lázeňském domě Svoboda (Ibsenova ulice,
                              druhý dům za ZUŠ směrem  k Lesnímu prameni).
                              Jeho bustu vytvořil mariánskolázeňský akademický sochař
                              Vítězslav Eibl.


czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

  • Významný český herec, režisér, prozaik a dramatik
  • Spolupracoval s Janem Werichem, Milošem Kopeckým, našimi předními herci
  • Vynikal velmi inteligentním humorem, uměním vedení dialogu
  • Velice miloval Mariánské Lázně

Naší oblíbené zpívající fontáně věnoval "Dopis fontáně", ve které opěvuje její krásu.

Fotografie :

dům Svoboda
svoboda
svoboda

busta
busta