edison

Thomas Alva Edison

Doba života : 1847 – 1931

Rok pobytu  : září 1911

Místo pobytu : Přijel do Mariánských Lázní s rodinou dvěma auty z Prahy
                              a ubytoval se v právě dostavěném hotelu Esplanade
czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

  • O Mariánských Lázních napsal: „Krásnější lázně nejsou na celém světě!“
  • Nejslavnější vynálezce moderní doby, stal se symbolem víry v technický pokrok
  • Byl neuvěřitelně pilný a podnikavý
  • Jeho životní krédo: „Spát čtyři hodiny denně je povinnost, pět hodin pohodlí a šest hodin zahálka“
  • Roku 1868 nechal zapsat svůj první vynález – elektrický sčítač hlasů v parlamentu
  • Nejproslulejší vynálezy: fonograf, uhlíkový mikrofon, žárovka, nový typ dynama
  • Za svůj život vytvořil kolem 2000 vynálezů (z nich si 1150 nechal patentovat)

Fotografie :
hotel Esplanade
esplanade

fonograf
fonograf