třebízský

Václav Beneš Třebízský

Doba života : 1849 – 1884                             

Rok pobytu  : 1873 -1884 (20.6. zemřel)                           

Místo pobytu : Rudolfshof (pošta)
                              12.6. se přestěhoval do domu Moskva (u Lesního pramene)
                               – dnes ulice Třebízského                                                    
czech germany
zpět

Významnost osobnosti :

  • Český kněz a vlastenec
  • Buditel, který psal historickou prózu z doby předhusitské a husitské a z období pobělohorského
  • Do Mariánských Lázní přijel již nemocen (pokročilá tuberkulóza)
  • Této nemoci také v Mariánských Lázních podlehl

Fotografie :
budova pošty pamětní deska
posta trebizsky