Významní návštěvníci Mariánských Lázní

                  
czech

germany
                                                                                   
Úvod
Seznam osobností
Seznam  literatury
Test
Realizační tým

        O Mariánských Lázních už bylo řečeno mnoho krásných a lichotivých slov, napsáno mnoho oslavných básní, vyznání slovních i hudebních. Přestože jsou městem teprve 140 let (vyhlášeny městem 1865), mohou svým významem soupeřit s městy mnohem staršími a většími. Zázračná síla zdejších pramenů a překrásná příroda přilákala do našeho města nejen desítky vladařů  a stovky jejich panovnických rodin, ale také stovky (a dnes již možná tisíce) významných osobností z nejrůznějších oblastí umění, kultury, vědy, politiky. Z tohoto obrovského množství slavných jsme vybrali 27 osobností, které Vám předkládáme na našem výukovém CD. To je především určeno žákům na 1.stupni ZŠ. Pedagogové jej však mohou využít i na 2.stupni ZŠ. Žáci si pomocí tohoto CD rozšíří své znalosti v poznávání svého domova a okolí a prohloubí mezipředmětové vztahy. Osobnosti jsou řazeny chronologicky tak, jak postupně naše město navštěvovaly. Jsou mezi nimi vladaři, spisovatelé, hudební skladatelé, vědci i politikové. Svou tvorbou a významem by měli být blízcí jak dětem českým, tak německým, kterým je současně toto CD určeno. Děti z naší partnerské školy Clausnitzerschule z Weidenu naše město postupně se svými pedagogy poznávají a toto CD jim poznávání zpříjemní i ulehčí. Text je v dvojjazyčné podobě (česky, německy), doplněn portréty slavných, fotografiemi budov a míst, kde ve své době pobývali, trávili svůj volný čas i tvořili svá světoznámá díla. Na závěr si můžete své znalosti ověřit v souhrnném testu. Přejeme Vám mnoho hezkých chvil s naším programem „Významní návštěvníci Mariánských Lázní“. Věříme, že získanými vědomostmi ohromíte třeba jako průvodci naším městem a nebo se prostě jenom na chvíli zastavíte a vrátíte se do časů největšího rozkvětu a slávy našeho města.

 

Alena Hálová