czech

Realizační tým projektu

germany

Úvod
Seznam osobností
Seznam literatury
Test
Realizační tým

Vedoucí projektu:                 PaedDr. Alena Hálová

 

Autor českého textu:                  PaedDr. Alena Hálová

Německý překlad:                      Mgr. Dagmar Ošťádalová

Fotografie:                                   PaedDr. Alena Hálová
      
                                                      Mgr. Věra Kučavová

Technické zpracování:                Mgr. Jana Nápravníková

                                                     Jana Záhorová

                                                     Mgr. Josef Žižka

Ekonomické zpracování:            Ivana Chvojková


Poděkování

Zvláštní poděkování patří paní Jaroslavě Heinrich za  jazykovou úpravu německého textu.