czech

Seznam použité literatury

germany

Úvod
Seznam osobností
Seznam literatury
Test
Realizační tým

Dolejší, P.: Školní slovník českých spisovatelů, Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství, Humpolec, 2004

Kolektiv autorů: Ilustrovaný encyklopedický slovník I., II., III., IV. díl, ČSAV, Academia, Praha, 1982

Kolektiv autorů: Všeobecná  encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1,2,3,4, Nakladatelství Dům OP DIDEROT,
                     Praha, 1996,1997, 1998, ISBN 80-85841-17-7 (soubor)

Křížek, V., Švandrlík, R.: 106x Mariánské Lázně aneb vyprávění o městě, kterému postačilo sto let
                     k dosažení světové proslulosti, Západočeské nakladatelství, Tiskárny Vimperk, 1990

Promenáda, mariánskolázeňský informační měsíčník, Karlovy Vary, ročník 2001, 2002

Švandrlík, R.: Léčebné vycházky v okolí Mariánských Lázní, Řada vlastivědných sborníků, svazek 1,
                     KaSS Mariánské Lázně, 1986

Švandrlík, R.: Významní návštěvníci v Mariánských Lázních, Řada vlastivědných sborníků, svazek 2,
                      KaSS Mariánské Lázně, 1986

Švandrlík, R.: Ze starých Mariánských Lázní, Řada vlastivědných sborníků, svazek 3, KaSS Mariánské Lázně,
                     1987

Pozadí na úvodní straně, detail obrazu Eduarda Dusska "Významné osobnosti na promenádě u Křížového
                     pramene", olej, 1912 ( obraz je umístěn v hotelu Monty v Mariánských Lázních )

Portréty slavných osobností zapůjčilo pro potřeby Základní školy, Mariánské Lázně, Ruská 355  Městské muzeum                       Mariánské Lázně ( Goethovo nám. 11 ; 353 01 Mariánské Lázně )

www.hamelika.cz