Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Plán akcí - měsíční

 

LEDEN 2022 - MĚSÍČNÍ PLÁN

3.1.

Nástup do školy

 

3.-16.1.

Testování všech Po a Čt

 

1.-16.1.

Tříkrálová sbírka – pomoc našich žáků

Hru

6.1.

Předplatné Cheb – Hra, která se zvrtla + beseda s herci // odjezd 16:00 hodin · pg. dozor Vo

Milf

   

10.1.

PS Financování - videokonference 13:00 hodin MAP

 

10. 1.

Šikovné ruce

ŠD

10. 1.

Sportovní hry

ŠD

 

   

11.1.

Všekutílek /tempery, lepidlo, pastelky/

ŠD

 12.1.

 VV AŠSK Cheb   Vod

11.1.

minibasketbal - 1.stupeň  - SOK - pořadatelé my

Tyll

12.1., 24.1., 26.1

Lidice 21 - zahájení registrace škol zahájení registrace žáků zahájení 1. Kola // zájemci 6.-9. tříd · literární část ve spolupráci s vyučujícími Čj · po dohodě lze pracovat i v hodinách Inf

Kuč, Číž, Zá

 

   

13.1.

Večerníčkova křížovka

ŠD

   

Do 13.1.

TÚ prokazatelně osobně, telefonicky, event. emailem informují zákonné zástupce o zhoršení prospěchu žáka o 2 stupně, neprospěchu, neklasifikaci, neomluvených hodinách, výrazné absenci 

18.1.

minibasketbal - 1.stupeň - FOK - pořadatelé my

Tyll

18.1.

florbal - 6.+ 7.třídy hoši - KK - Karlovy Vary 

Bat

19.1.

Olympiáda Čj – školní kolo // · vybraní žáci 8.-9. ročník (seznam bude zveřejněn na nástěnce sborovna 2 a žáci zapsáni do TK ) · od 11 hodin · místo + dozor bude upřesněno

Milf

Do 19.1.

výběr textů do recitační soutěže

vyučující Čj 6.-9.

19.1.

Točíme se s obručí

ŠD

21.1.

Známky do bakalářů pro pololetní hodnocení – mezní termín

všichni

21.1.

Uzavření a vyhodnocení docházky 1.pol., výchovná opatření

21.1.

Jen krok k barevné pohádce /soutěž mezi družinami pro 1. tř./

ŠD

24.1.

Dějepisná olympiáda – školní kolo // 4. a 5. vyučovací hodinu · zájemci 8. - 9. tříd ( seznam bude zveřejněn na nástěnce sborovna 2 a žáci zapsáni do TK ) · v učebně 208 ?

Kuč, Číž

Do 24.1.

Komenský a my – literární část // odeslat elektronicky Mil

Jel, Kr, Mil

   

24.1.

Pololetní pedagogická rada 14:00

všichni

25.1.

minibasketbal - 1.stupeň - KK  - Karlovy Vary 

Tyll

 25.1.

 Olympiáda z AJ proběhne pravděpodobně v úterý 25.1. a/nebo 1.2.22, týká se 2. stupně (6+7 a 8+9)  Fiš
     
   

31.1.

Předání Výpisu vysvědčení

28.1.

Kvíz pro bystré hlavičky

ŠD

4.2.

Pololetní prázdniny

 

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.