Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Omlouvání žáků - JAK OMLOUVAT POMOCÍ BAKALÁŘŮ?

omluvani

Pravidla omlouvání a návod na provedení pomocí informačního systému bakaláři 

 

 RODIČE I ŽÁCI MAJÍ VLASTNÍ VSTUP DO BAKALÁŘŮ. DBEJTE PROSÍM, ABY RODIČOVSKÝ ÚČET S MOŽNOSTÍ OMLOUVÁNÍ NEPOUŽÍVALI ŽÁCI. 

- rodiče mají účet na email, který zadali škole (zadání emailu do systému je v kompetenci třídního učitele)

- žáci na email  šTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." - přidělený školou

 

LOGIN získáte stisknutím ZAPOMENUTÉ HESLO (na stránce v stupu do bakalářů školy), společně s odkazem na zadání nového hesla Vám přijde na email

 

jak obnovit heslo, jak získat přístup do bakalářů? 

 

OMLOUVÁNÍ

1)    Rodič je povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 72 hodin (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §50 odst. 1).

2)    Rodič je povinen po návratu dítěte do školy doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů důvod nepřítomnosti.

3)    Veškeré omluvenky budou zapsány do BAKALÁŘŮ /  s přesným vymezením délky nepřítomnosti.

4)    Škola může požadovat jako součást omluvenky potvrzení od lékaře (metodický pokyn č. 20 006/2007 – 51).

5)    O jakékoliv plánované uvolnění žáka z vyučování (dovolená, sportovní akce, rodinné důvody, aj.) žádá zákonný zástupce předem písemně.

6)    Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák uvolněn z vyučování na jeden až pět dní třídním učitelem (popř. zastupujícím učitelem), od šestidenní neúčasti uvolňuje žáka ředitel školy (s písemným vyjádřením třídního učitele).

7)    Zákonný zástupce může ze závažných důvodů požádat pro své dítě o uvolnění z některého z předmětů (částečně nebo úplně) prostřednictvím formuláře vydaného k tomuto účelu školou – zjm. na tělesnou výchovu, plavání. Žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře.

8)    Žák může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. 

Veškeré písemnosti se snažte zpracovávat pomocí bakalářů.

 

//

 

K lékařskému ošetření během vyučování budou uvolněni žáci pouze po předem předložené písemné omluvě. Po tuto dobu (odchod, ošetření a příchod zpět do školy)  nenese škola zodpovědnost za zdraví a bezpečnost žáka. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.

V odůvodněných případech má škola právo požadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení

 

Potřebujete omluvit své dítě z rodinných důvodů?

Důvody můžete mít různé. Ať už se chystáte na dovolenou mimo hlavní sezónu, nebo se Vaše dítě účastní vícedenního soustředění nebo soutěže mimo školu, či potřebujete něco vyřídit na úřadech.

1) Potřebujete dítě omluvit jen z části 1 vyučovacího dne (lékařské vyšetření, úřední jednání apod.).

Žák 1. až 4. ročníku může být uvolněn v průběhu vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené. Žák 5. až 9. ročníku může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců v bakalářích. Toto oznámí svému třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu třídnímu učiteli). V ojedinělých případech oznámí tuto skutečnost vedení školy (ZŘ, ŘŠ). Od této chvíle pak za něj přebíráte odpovědnost.

2) Potřebujete dítě omluvit na 1- 5 dny a víte to předem? Pak nám to prosím dejte vědět předem zápisem do žákovské knížky nebo se  dohodněte s třídním učitelem vašeho dítěte. Do žákovské knížky stačí uvést rodinné důvody.

3) Potřebujete dítě uvolnit z vyučování na 6 a více dnů? Pak vyplňte formulář, který najdete na našich stránkách (ke stažení) a v dostatečném předstihu jej předejte třídnímu učiteli.

 


БАТЬКИ ТА СТУДЕНТИ МАЮТЬ СВІЙ ВХІД НА БАКАЛАВРИАТ. БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО СТУДЕНТИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ БАТЬКІВСЬКИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС З ОПЦІЄЮ ВИБАЧЕННЯ.

- батьки мають обліковий запис електронної пошти, який вони ввели в школі (введення електронної пошти в систему є обов’язком класного керівника)

- учням на електронну пошту šTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; - призначається школою

 

Ви можете отримати ВХІД, натиснувши ЗАБУВ ПАРОЛЬ (на сторінці в бакалавріаті школи), разом з посиланням для введення нового пароля ви отримаєте лист

 

як скинути пароль як отримати доступ до бакалаврів?

 

ВИБАЧЕННЯ
1) Батьки зобов’язані повідомити школу про причину відсутності учня протягом 72 годин (Закон № 561/2004 Зб., Закон про школи, §50, параграф 1).

2) Після повернення дитини до школи батько зобов’язаний не пізніше 3 календарних днів документально підтвердити причину пропуску.

3) Усі виправдання будуть внесені до БАКАЛАВРА / з точним визначенням тривалості відсутності.

4) Школа може вимагати довідку від лікаря як частину виправдання (методична інструкція № 20 006/2007 – 51).

5) Будь-яке заплановане звільнення учня від занять (канікули, спортивні заходи, сімейні обставини тощо) попередньо вимагається законним представником у письмовій формі.

6) На підставі письмової заяви законного представника учень може бути звільнений від занять від одного до п'яти днів класним керівником (або вчителем, який його замінює), директор школи звільняє учня від шести днів пропуску (за письмовою заявою). від класного керівника).

7) Законний представник може з поважних причин вимагати звільнення дитини від одного з предметів (частково або повністю) за допомогою форми, виданої для цієї мети школою - напр. для фізкультури, плавання. Заявка повинна бути підкріплена рекомендацією від лікуючого лікаря.

8) Студент може бути звільнений під час занять лише за письмовою заявою законних представників.

Спробуйте оформити всі документи за дипломами бакалавра.

 

//

 

Відпускання студентів для лікування під час занять здійснюється тільки після попереднього письмового виправдання. У цей період (від’їзд, лікування та повернення до школи) школа не несе відповідальності за здоров’я та безпеку учня. Під час занять студенти відвідують лікаря тільки в разі необхідності.

В обґрунтованих випадках школа має право вимагати медичну довідку для виправдання відсутності учня

 

Чи потрібно вибачати дитину за сімейними обставинами?

У вас можуть бути різні причини. Незалежно від того, збираєтеся ви у відпустку поза високим сезоном, чи ваша дитина бере участь у багатоденному тренувальному таборі чи змаганні поза школою, чи вам потрібно щось зробити в органах влади.

1) Вам потрібно лише звільнити дитину від 1 частини навчального дня (медичний огляд, офіційна зустріч тощо). У цьому випадку дитині достатньо написати в учнівській книжці відмову про те, коли ви заберете дитину, або коли дитина повинна залишити школу сама. З цього моменту ви берете на себе відповідальність.

2) Чи потрібно вибачати дитину на 1-5 днів і чи знаєте ви про це заздалегідь? Тоді, будь ласка, повідомте нас заздалегідь, зробивши відмітку в учнівській книжці або домовившись з класним керівником вашої дитини. У студентській книжці достатньо вказати сімейні обставини.

3) Чи потрібно звільняти дитину від занять на 6 і більше днів? Потім заповніть форму, яку ви можете знайти на нашому сайті (для скачування), і заздалегідь віддайте її класному керівнику.
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI