Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Zápis do první třídy

  Vážení rodiče,
  velice si vážíme vašeho  zájmu přihlásit vašeho předškoláka na naši školu. V novém školním plánujeme otevřít až tři první třídy.

  Letošní zápis platí pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, děti s odkladem o 1 rok a žáky přípravné třídy...

 • Informace pro vycházející žáky.

  Přehled o přestupu na střední školu.

  Jak postupovat v přijímacím řízení na střední školu? Kdy a kde odevzdat přihlášku? Kde najdu informace? Kdo mi pomůže?

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE

  ZMĚNY A AKTUALIZACE V ONLINE VÝUCE SLEDUJTE ZDE.

  Kompletní informace o organizaci distanční výuky: rozvrhy, úkoly, omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Školní poradenské pracoviště

Zajištuje poradenské a konzultační služby pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Je důležitým článkem, který pomáhá rodičům propojit školu se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem nebo střediskem výchovné péče). Jeho základním pilířem je  výchovný poradce a školní metodik prevence.
Poradenské služby podléhají platné legislativě (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb a vyhlášky 197/2016 Sb. ze dne 2.6.2016).
 
Odborný tým dnes tvoří:
 
výchovný poradce
školní metodik prevence
speciální pedagog
logoped
kariérový poradce
 
Dokumenty Školního poradenského pracoviště:
 • Minimální preventivní program prevence rizikového chování 2019 - 2020
 • Program poradenských služeb Postup pro třídní učitele k prevenci a řešení výchovných problémů žáků; konkretizace školního řádu - prevence problémů, zlepšení spolupráce
 • Postup pro řešení a prevence školní neúspěšnosti
 • Postupy řešení krizových situací ve škole v oblasti rizikového chování – školní rok 2019-2020
 • Školní program proti šikanování Šikana a rodiče
 • Školní preventivní program prevence rizikového chování 2019-2020

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.