Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Zápis do první třídy

  Vážení rodiče,
  velice si vážíme vašeho  zájmu přihlásit vašeho předškoláka na naši školu. V novém školním plánujeme otevřít až tři první třídy.

  Letošní zápis platí pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, děti s odkladem o 1 rok a žáky přípravné třídy...

 • Informace pro vycházející žáky.

  Přehled o přestupu na střední školu.

  Jak postupovat v přijímacím řízení na střední školu? Kdy a kde odevzdat přihlášku? Kde najdu informace? Kdo mi pomůže?

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE

  ZMĚNY A AKTUALIZACE V ONLINE VÝUCE SLEDUJTE ZDE.

  Kompletní informace o organizaci distanční výuky: rozvrhy, úkoly, omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Přihláška ke stravování

Přihláška na stravování ke stažení zde

Základní škola Úšovice                                                 Stravování zahájeno dne :

Školní nám.472                                                                Stravování ukončeno dne:

35301  Mar.Lázně

Jméno a příjmení žáka :

Datum a rok narození :

Třída :

Bydliště :

Jméno a příjmení zákon.zástupce :

Tel.+ Email na zákon.zástupce :

Typ platby  -  1.Trvalým příkazem -  číslo účtu :

                        2. Příkazem k inkasu – číslo účtu :

Souhlasím se zpracováním osobních dat :

Obdržel jsem Informace ŠJ :

Seznámen  s Vnitřním řádem ŠJ :

Zdravotní problém : např. potravin.alergie – nutno donést Lékařskou zprávu .

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu příspěvky na stravování platit předem tj.

do posledního dne v měsíci na následující měsíc !!!

Přeplatek do 400,- Kč zůstává na další školní rok, pokud zákonný zástupce nepožádá

písemně o vrácení přeplatku.

Souhlasím, že všechny uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2.

vyhlášky č.364/2005 o uvedení dokumentace a zákona č.101/2000 Sb. O ochraně údajů ve znění pozdějších předpisů.

Údaje budou uloženy po dobu stravování žáka ve školní jídelně.

                                             

V  Mar. Lázních        Datum :                                                                  Podpis :

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.