Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • První školní den

  Vítáme Vás v novém školním roce, přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů, poznatků a dalších krásných chvil. Fotografie ZDE

 • Pedagogický sbor...

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice

  Základní škola s bezmála 650 žáky. Školní jídelna. Školní družina. Renovované dílny, odborné učebny chemie a fyziky....

 • Fotografie z 1.absolvenského plesu ZŠ Úšovice (2023)
 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

 • Anglie 2023

  V neděli 30/5 vyraili naši žáci na exkurzi do Anglie, přinášíme první reportážní snímky z probíhající akce

 • Den Země - úklid našeho okolí

  Den Země, světový svátek životního prostředí jsme připomněli velkou úklidovou akcí. Zapojili se všichni žáci a patří jim velký dík. Fotografie zde

Aktuálně:Na 29.září bude vyhlášeno ředitelské volno.Jen 6.ročníky budou mít 19.9. rodičovské schůzky. Přihlášku do jídelny si vyzvedněte v jídelně. Aktualizujte u třídního uč. email rodičů, pokud se změnil. Hledáme učitele informatiky a Asistentku pedagoga na 1.st.

Statek Bernard

bernard icon 2023

V květnu se žáci z 2.A a 2.C vydali na workshopové dopoledne na Statku Bernard. Krásné prostředí statku přivítalo děti rozkvetlými záhony a v zookoutku si děti mohly prohlédnout, pohladit a dokonce i nakrmit domácí hospodářská zvířata. Po krátké svačinové přestávce se všichni těšili na tvoření. V dílnách to krásně vonělo po bylinkách, květinách a ovoci. Pod vedením lektorek žáci vyráběli svíčky a mýdla, vlastnoručně vytvořené výrobky si po ztuhnutí a vychladnutí odnesli domů v dárkovém balení. Všichni si akci dokonale užili. Foto

Skvělý výsledek Jiřího Hlaváčka v dopravních testech

dopravni testy 2023 icon

Všichni žáci 4. tříd úspěšně splnili všechny podmínky k získání průkazu cyklisty. 6. června byla předáním těchto průkazů zakončena roční výuka dopravní výchovy. Skvělého výsledku dosáhl žák 4.B Jiří Hlaváček, který v rámci plnění závěrečných testů získal jako jediný z celého okrsku plný počet bodů v teoretické i praktické části. Kromě svého řidičského průkazu si převzal od pana Kantora věcnou odměnu. J. Sahánková (foto níže)

Číst dál...

1.absolventský ples ZŠ Úšovice (2023)

icon ples 2023

V pátek 2.6. 2023 pořádala Základní škola Úšovice - Mariánské Lázně historicky první absolventský ples žáků devátých ročníků.
 Prvotní nápad se zrodil na setkání žákovského parlamentu na začátku letošního školního roku. Po odsouhlasení vedením školy se začala celá akce připravovat. Žáci se v průběhu školního roku pod vedením paní učitelky Pavlíny Špiříkové a pana Jiřího Poláka zúčastňovali tanečních kurzů, ...

Číst dál...

Recyklohraní 2022/2023

diplom icon 2023

Škola za svou činnost obdržela celkem 1 199 bodů. Mezi školami z celé České republiky se umístila na 355. místě a v rámci kraje KV na 11. místě. Celkem se do celoroční hry s recyklohraním zapojilo 1700 škol. Děkuji všem žákům a učitelům za aktivní spolupráci. Ing. Marie Novotná

Číst dál...

Den dětí 2023

den deti icon 2023

Den Dětí 1.6. jsme oslavili soutěžním dnem v okolí školy. Žáci 9.tříd si pro žáky 1.stupně připravili na 2 desítky stanovišť a úkolů. Za úspěšné absolvování dostávali žáci nápovědy, které je nakonec dovedli k vyluštění tajenky, která odkryla skrýš, kde nalezli sladké odměny. Foto

Naše město - Nádraží

icon 2023 družina bus 
Delfínci a Želvičky využili krásného úterního počasí a vyrazili se podívat, kde je v Mariánkách vlakové a autobusové nádraží. Nejprve jsme navštívili autobusové nádraží. Některé děti nám řekly, že zde jezdí autobusem domů a z jakého nástupiště. Dále jsme šli na vlakové nádraží, prohlédli jsme si nástupiště a vstupní halu, aby děti věděly, kde zjistí, jak jim jede vlak a jak si koupit jízdenku. Ukázali jsme si, kudy jede vlak do Chebu nebo Prahy. Dětem se vycházka moc líbila a zase poznaly kousek našeho města. foto

Jméno, město, věc /celoroční projekt/

icon mesto stat 2023
Dnes jsme si v družině trošku "lámali" hlavičky. Připravili jsme známou soutěž Jméno, město, zvíře,....Soutěžili žáci druhých tříd. Děti musely přemýšlet a rychle psát.
Blahopřejeme vítězům, ale i pomalejším. Příště tuto hru trošku pozměníme. Už teď se těšíme na další soutěže v družině. Kucmerová  (foto)

V oddělení Lvíčat se konaly 2 akce

icon 2023 lekarna
Nejprve jsme v rámci celoroční hry vymýšleli písně s různou tematikou: zvířata, příroda, film, seriál. Děti znaly hodně písní a ty které jsem neznala, nám zazpívaly. Zúčastnilo se 12 dětí ze všech oddělení a každý dostal malou odměnu. / Později jsme měli domluvenou prohlídku lékárny.

Číst dál...

Jak se bránit - sebeobrana, 2023

sebeobrana fin2

Již druhým rokem na ZŠ Úšovice pokračuje preventivní bezpečnostní kurz zaměřený na prevenci násilí a kriminality pod názvem Stop násilí na školách – prevence kriminality. Zkušenými externími partnery z řad České asociace Okinawského karate o kobudo jsou zdarma žákům 2.stupně vysvětlovány nebezpečné situace a konflikty, navrhovány jsou možnosti řešení a také obrany v případě napadení. . (Např. Vyhnutí se nebezpečným situacím. Správné reakce v nebezpečných situacích. Kam je správné utéct – bezpečná místa x nebezpečné úkryty. Opatrnost a obezřetnost ve virtuálním světě. Příprava na možný fyzický útok. Obrana proti mnohým fyzickým útokům. Správné chování po použití sebeobranných prvků.) * Dotace na tuto akci byla poskytnuta z rozpočtu Města Mariánské lázně. (foto)

Festival porozumění - malování ústy

icon festival porozumeni 2023

Žáci z 5.C navštívili Festival porozumění. V Lesním mlýnu jsme si prohlédli nádherné  obrazy. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že tato úžasná díla byla malována ústy. Nejprve jsme pozorovali, jak postižení lidé vytvářejí obrazy pomocí štětců, které drží ve svých ústech. Pak jsme se rozdělili do dvojic (malíř a jeho asistent na podávání štětce a míchání barev) a vyzkoušeli si na vlastní kůži, jak se maluje bez rukou. Byla to pro nás neuvěřitelná zkušenost a smekáme před našimi novými kamarády z Mnichova. Podívejte se, jak se nám malování ústy dařilo.  Zdeňka Matějková (foto)

Festival porozumění – dramatická dílna 6.B

icon 2023 festival porozumeni

Dne 17.5. 2023 se třída 6.B zúčastnila Festivalu porozumění, dramatické dílny. Ve smíšených skupinkách žáci plnili zadané úkoly – pokoušeli se dramaticky ztvárnit podobu lesa, pouště a města. Dále se děti zapojily do vytváření příběhu o drakovi, kde byla hlavním cílem komunikace, spolupráce a především zábava. Většině žáků se tyto nevšední aktivity líbily a napomohly sblížení oddělených světů lidí zdravých a postižených. Věra Prokopová (foto)
myfootersablony3.JPG plan-doucovani.jpg OP JAK obecne webrovnzsuml          Sablony2 panel   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.