Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice
 • DOD

  icon rodiče2023

  Dne 27.3.2023 od 14 do 17hodin jsou pro veřejnost otevřeny k prohlédnutí dveře pobočky naší základní školy, kde sídlí 1.a 2.třídy. Zveme rodiče budoucích prvňáčků, aby se i s dětmi přišli podívat. 

 • Zápis do první třídy

  ZÁPIS DĚTÍ do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázníchpro školní rok 2023/2024v úterý 11. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 hodin,ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin...

 • Lyžařský výcvik 8.ročníků 2023

  v TÝDNU 20.-24.2. proběhl na svazích v Mariánských Lázních náš lyžařský kurz, reportážní fotografie zde jsou na světě. 

 • Halloweenská soutěž o nejlepší masku

  helloween icon

  Poslední říjnový den se nesl v naší škole v duchu anglosaského svátku Halloween. Školní lavice se místo dětí zaplnily různými strašidelnými příšerkami, které se přišly vzdělávat. Dozvěděly se odkud svátek přichází, jaké jsou tradiční zvyky a v Legendě o opilém Jackovi zjistily význam tradice dlabání dýní.

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

 • Pedagogický sbor...

  ...se těší na spolupráci v novém školním roce. Dotazy můžete směřovat přímo vyučujícím Vašich dětí na jejich emaily.  

 • První školní den 2022/2023

  Vítáme v novém školním roce všechny žáky a zvláště pak ty, pro které to je první školní zkušenost. Fotografie z prvního školního dne

 • Den Země - úklid

  Společně jsme během pátku (22.4. - Den Země) odstranili znašeho okolí množství poházeného odpadu. Gratulujeme a děkujeme. Fotografie zde.

 • Plavání

  bazen_icon.jpg

  Týden co týden se v bazénu nejen bavíme hrou ve vodě, ale hlavně učíme plavat. Fotografie plavání

 • 60km štafeta k připomínce 60. výročí školy

  60km štafeta

  žáci + učitelé + rodiče + zástupci města

  Celkový čas štafetového běhu na 60 km = 4 : 11 : 53

  FOTKY ZDE

Zahájení školního roku 2021/2022

obrázek_2021-08-26_193111.png

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021, všechny žáky uvítáme v 8 hodin v jejich třídách. Srdečně se na žáky těšíme, zejména pak na mimořádný den prvňáčků, kterým je umožněn doprovod rodičů (za dodržení platných hygienických opatření). O podmínkách nástupu a výuky všech dětí čtěte informace níže.

Školní družina funguje od 2.9.2021. 

Žáci prvních tříd se s provozem školní družiny seznámí 1.9., po úvodní hodině si je vyzvednou vychovatelky školní družiny. 

 

Základní informace v souvislosti s onemocněním Covid-19

Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy a při pobytu ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty

Výjimky:

 1. Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra,… – osoby, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
 2. Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou ale povinny mít ústa a nos chráněna jiným ochranným prostředkem, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

Do budovy školy nebudou vpuštěni žáci s příznaky respiračního onemocnění

 1. Příznaky jsou patrné při příchodu do školy, je přítomen zákonný zástupce – žák není vpuštěn do budovy školy
 2. Příznaky jsou patrné při příchodu do školy, zákonný zástupce není přítomen – škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného odchodu ze školy; po dobu, než bude žák vyzvednut zákonným zástupcem, bude umístěn na izolaci (v přízemí hlavní budovy, naproti vrátnici)
 3. Příznaky se vyskytnou v průběhu vyučování – žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do izolace (přízemí hlavní budovy, naproti vrátnici), škola okamžitě informuje zákonné zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 4. Žákovi s přetrvávajícími příznaky respiračního onemocnění je povolen vstup do budovy školy pouze v případě, prokáže-li, že se jedná o chronické onemocnění (včetně alergií)

Ve všech případech je nutné informovat ošetřujícího lékaře/pediatra, který rozhodne o dalším postupu.

Testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy pro samoodběr a to 3x po sobě

1.9. 8:00 – v kmenových třídách 2.– 9. třídy
 2.9. 8:00 – v kmenových třídách 1. třídy – je možná změna!
6.9. 8:00 – v kmenových třídách všichni žáci
9.9. 8:00 – v kmenových třídách všichni žáci

Testování – výjimka:

a) uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo

b) uplynulo méně než 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 nebo

c) žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

 

Pokud se žák screeningového testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených MZ ČR

a) použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole,

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,

c) převléká se s odstupem od ostatních,

d) nesmí použít sprchu,

e) nesmí zpívat,

f) používá hygienická zařízení určená pro žáky, kteří nepodstoupili screeningový test,

g) při konzumaci potravin a nápojů musí sedět u stolu a musí dodržovat rozestup od ostatních minimálně 1,5 m

 

Další informace:

1) Žák s pozitivním testem se může vrátit zpět do prezenční výuky předložením negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydá poskytovatel zdravotních služeb (pediatr).

2) Žákovi, který byl v předcházejících dvou dnech v jedné třídě/skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se nepovoluje přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

3)Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/skupiny, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje jako při běžné absenci.

4) V případě, že žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku a nevztahuje-li se na něj stanovená výjimka, škola nemůže v souladu s platným opatřením MZ ČR umožnit žákovi osobní přítomnost ve vzdělávání. Takový žák není automaticky omluven.

5) GDPR

– k údaji o výsledku testu konkrétního žáka má přístup pouze pověřený pracovník školy

– zpracování údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, tzn. Že zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním

– škola dále raportuje pouze anonymizované souhrnné výsledky testování (konkrétní údaje se v případě potřeby předávají pouze mezi školou a místně příslušnou KHS)

 

 

Sledujte nadále webové stránky. 

S pozdravem vedení ZŠ
myfootersablony3.JPG Sablony2 panel   kraj logobanner01    srdce placka ovoce web   plan-doucovani.jpg
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.