Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • VIDEO + FOTKY !!! Sportovní Olympiáda

  Zahájení olympiády bylo doprovázeno bohatým slavnostním programem. Žáci předvedli taneční vystoupení, které sklidilo bouřlivý potlesk. Každý tým představil svou hymnu, kterou si sám složil, což dodalo celé akci osobitý ráz a přispělo k vynikající atmosféře. 

 • Rok české hudby
  Rok české hudby

  V nadcházejícím roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – světově známého hudebního skladatele.

  Význam díla a osobnosti Bedřicha Smetany je tak veliký, že vláda České republiky vyhlašuje rok 2024  „Rokem české hudby“.

  ZŠ Úšovice se již nyní připravuje na oslavu této ojedinělé události a to celoškolním projektem zaměřeným na českou lidovou kulturu. Vyvrcholením projektu bude soutěž ve zpěvu lidových písní v měsíci únoru a výstava výtvarných děl třídních kolektivů či jednotlivců na téma lidová píseň v obrazech.

  Mgr. Hana Vithová

 • Fotky z lyžařského výcviku 2024
 • Vánoční zpívání 2023

  Také letos jsme si před Vánočními svátky společně zazpívali koledy... a bylo nás opravdu hodně :) Veselé Vánoce -foto zde-

 • První školní den

  Vítáme Vás v novém školním roce, přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů, poznatků a dalších krásných chvil. Fotografie ZDE

 • Helloween 2023

  Fotogalerie

 • Pedagogický sbor...

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice

  Základní škola s bezmála 650 žáky. Školní jídelna. Školní družina. Renovované dílny, odborné učebny chemie a fyziky....

 • Fotografie z 1.absolvenského plesu ZŠ Úšovice (2023)
 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

Aktuálně:-Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.-Úřední hodiny o prázdninách PONDĚLÍ+STŘEDA 9 AŽ 11hodin.-Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.-Úřední hodiny o prázdninách PONDĚLÍ+STŘEDA 9 AŽ 11hodin.

Celoškolní projekt ke Dni Země 22/4

den-země-icon.jpg

Projekt probíhá každoročně jeden celý den (v době výuky) v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země. Je určen pro 1. – 9. ročníky. Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě...

 

V pátek 22.4.2022 bude celý den probíhat celoškolní

projekt Den Země

Projekt probíhá každoročně jeden celý den (v době výuky) v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země. Je určen pro 1. – 9. ročníky.

Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, zneužívání chemických prostředků k léčbě banálních onemocnění...) a způsobů jejich řešení. 

Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, příroda a my, společnost a my, pracovní činnosti, výtvarná výchova a hudební výchova, dále pak z přírodopisu a zeměpisu a z průřezových témat zejména z environmentální výchovy. Důraz je kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací.

Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učí spolupracovat v týmech, učí se stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků.

HARMONOGRAM:

A, Ve třídě během 1.a 2.hodiny proběhne:

I, kvíz/křížovka

II, beseda na téma ochrany životního prostředí (v příloze témata na letácích)

B, Úklid začne po velké přestávce.

C, Ukončení: 1.st. - dle rozvrhu, 6.+7.roč.- 13:00, 8.+9.roč.-13:10

POMŮCKY:

Vyučující i žáci dostanou ochranné rukavice a odpadové pytle.

Pytle s odpadem budou shromažďovány na trávníku mezi hlavní budovou a jídelnou  - je domluvený odvoz odpadu. 

OBLASTI ÚKLIDU:  Jednotlivé ročníky budou uklízet tyto oblasti:  

 1. ročníky - okolí pobočky + venkovní učebna
 2. ročníky - okolí hlavní budovy, za tělocvičnou + zeleň
 3. ročníky - u Dráčku + zeleň u zastávky
 4. ročníky - hřiště ovál + dopravní hřiště
 5. ročník - prostor od jídelny směrem k ploché dráze
 6. ročník - EKO Akvarium směrem k dětskému domovu
 7. ročník - EKO Akvarium směrem k Ferdinandce
 8. ročník - Ferdinandka směrem k Viktorce
 9. ročník - Ferdinandka směrem k zastávce Mariánské Lázně - město (ČD)

Přípravná třída - prostor kolem jídelny a dílen
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI