Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Vánoční zpívání 2023

  Také letos jsme si před Vánočními svátky společně zazpívali koledy... a bylo nás opravdu hodně :) Veselé Vánoce -foto zde-

 • Rok české hudby
  Rok české hudby

  V nadcházejícím roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany – světově známého hudebního skladatele.

  Význam díla a osobnosti Bedřicha Smetany je tak veliký, že vláda České republiky vyhlašuje rok 2024  „Rokem české hudby“.

  ZŠ Úšovice se již nyní připravuje na oslavu této ojedinělé události a to celoškolním projektem zaměřeným na českou lidovou kulturu. Vyvrcholením projektu bude soutěž ve zpěvu lidových písní v měsíci únoru a výstava výtvarných děl třídních kolektivů či jednotlivců na téma lidová píseň v obrazech.

  Mgr. Hana Vithová

 • Helloween 2023

  Fotogalerie

 • První školní den

  Vítáme Vás v novém školním roce, přejeme mnoho úspěchů, nových kamarádů, poznatků a dalších krásných chvil. Fotografie ZDE

 • Pedagogický sbor...

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

 • ZŠ Úšovice
  ZŠ Úšovice

  Základní škola s bezmála 650 žáky. Školní jídelna. Školní družina. Renovované dílny, odborné učebny chemie a fyziky....

 • Fotografie z 1.absolvenského plesu ZŠ Úšovice (2023)
 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VŠE SE VÁM POHODLNĚ Z APLIKACE SAMO PŘIPOMENE

  ROZVRH, ÚKOLY, ZNÁMKY, KORESPONDENCE, ABSENCE, POZNÁMKY, POCHVALY

   

   

Aktuálně:Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince.Přihlášku do jídelny si vyzvedněte v jídelně. Aktualizujte u třídního uč. email rodičů, pokud se změnil.

Celoškolní projekt ke Dni Země 22/4

den-země-icon.jpg

Projekt probíhá každoročně jeden celý den (v době výuky) v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země. Je určen pro 1. – 9. ročníky. Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě...

 

V pátek 22.4.2022 bude celý den probíhat celoškolní

projekt Den Země

Projekt probíhá každoročně jeden celý den (v době výuky) v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země. Je určen pro 1. – 9. ročníky.

Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, zneužívání chemických prostředků k léčbě banálních onemocnění...) a způsobů jejich řešení. 

Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, příroda a my, společnost a my, pracovní činnosti, výtvarná výchova a hudební výchova, dále pak z přírodopisu a zeměpisu a z průřezových témat zejména z environmentální výchovy. Důraz je kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací.

Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učí spolupracovat v týmech, učí se stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků.

HARMONOGRAM:

A, Ve třídě během 1.a 2.hodiny proběhne:

I, kvíz/křížovka

II, beseda na téma ochrany životního prostředí (v příloze témata na letácích)

B, Úklid začne po velké přestávce.

C, Ukončení: 1.st. - dle rozvrhu, 6.+7.roč.- 13:00, 8.+9.roč.-13:10

POMŮCKY:

Vyučující i žáci dostanou ochranné rukavice a odpadové pytle.

Pytle s odpadem budou shromažďovány na trávníku mezi hlavní budovou a jídelnou  - je domluvený odvoz odpadu. 

OBLASTI ÚKLIDU:  Jednotlivé ročníky budou uklízet tyto oblasti:  

 1. ročníky - okolí pobočky + venkovní učebna
 2. ročníky - okolí hlavní budovy, za tělocvičnou + zeleň
 3. ročníky - u Dráčku + zeleň u zastávky
 4. ročníky - hřiště ovál + dopravní hřiště
 5. ročník - prostor od jídelny směrem k ploché dráze
 6. ročník - EKO Akvarium směrem k dětskému domovu
 7. ročník - EKO Akvarium směrem k Ferdinandce
 8. ročník - Ferdinandka směrem k Viktorce
 9. ročník - Ferdinandka směrem k zastávce Mariánské Lázně - město (ČD)

Přípravná třída - prostor kolem jídelny a dílen
myfootersablony3.JPG plan-doucovani.jpg obrázek_2023-10-11_124032105.pngrovnzsuml          Sablony2 panel   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI