Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

 • Zápis do první třídy

  Vážení rodiče,
  velice si vážíme vašeho  zájmu přihlásit vašeho předškoláka na naši školu. V novém školním plánujeme otevřít až tři první třídy.

  Letošní zápis platí pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015, děti s odkladem o 1 rok a žáky přípravné třídy...

 • Informace pro vycházející žáky.

  Přehled o přestupu na střední školu.

  Jak postupovat v přijímacím řízení na střední školu? Kdy a kde odevzdat přihlášku? Kde najdu informace? Kdo mi pomůže?

 • Bakaláři - mezi rodinou a školou

  Online systém Bakaláři jsou jediným oficiálním informačním kanálem mezi školou a rodinou. 

  VYUŽÍVEJTE PROTO PROSÍM VÁŠ ÚČET V BAKALÁŘÍCH - PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE TŘÍDNÍHO UČITELE

  * papírový sešítek Doplněk k elektronické ŽK má pouze doplňkový charakter.

 • Přehled online výuky

  ROZVRHY ZDE

  ZMĚNY A AKTUALIZACE V ONLINE VÝUCE SLEDUJTE ZDE.

  Kompletní informace o organizaci distanční výuky: rozvrhy, úkoly, omlouvání, známkování, zapůjčení techniky...

   

 • Výročí naší základní školy
  Výročí naší základní školy

  Je to 60 let, kdy byla slavnostně otevřena tato ÚŠOVICKÁ ŠKOLA.

  Pokoušíme se i v těchto obtížných časech připravit připomínkové akce, vytisknout brožuru, připravit výstavku, psát články k připomenutí našeho výročí.

  Pamětníky žádáme o spolupráci, o fotky, dokumenty, vzpomínkové příspěvky. 

Rozvrhy prezenční + online výuky, mimořádné změny a aktuální informace

NOVĚ 6.5. - PŘEZOUVÁME SE PŘED TESTOVÁNÍM 

 

Přehled online výuky

 Distanční:

Úkoly pro žáky prezentuje v pondělí do 11 hodin škola v systému bakalářů Domácí úkoly a v google ClassRooms (přihlášení žáka je přes účet přidělený školou -gapps). 

 • Škola zaznamenává docházku v distanční výuce. *Novela školského zákona zavedla pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Absence je omlouvána stejně jako prezenční výuka, tj. do 3 dnů sdělte důvod absence. Využijte systém Bakaláři (mimořádně telefonujte třídnímu učiteli)
 • Vede se klasifikace.

 


 

Rozsah výuky

Výuka se skládá z

 • Přímá online činnost (kontakt s učitelem)
 • Individuální práce žáka na úkolech

Celkový čas obou částí by se měl vyrovnat běžné časové dotaci pro daný předmět v týdnu. *Podle metodiky MŠMT není v zájmu dětí, aby online činnost měla větší rozsah. 

  1.stupeň - 12/4
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE)
 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

 • dětem v přípravné třídě,
 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
 • žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

Veškeré informace k výuce od 12/4/21 - MŠMT

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu TESTOVANI.EDU.CZ

 

Od 12. dubna 2021 se obnovuje střídavá výuka 1.st. - výuka v lichém a sudém týdnu.

 • lichý - PT, 1.AC, 2.B, 3.ABC a 5.B
 • sudý - PT, 1.B, 2.A, 4.ABC, 5.AC

Konkrétně k nové situaci:

 • Třídní učitelka si vyzvedne žáky u jmenovaného vchodu
 • Přemístí je do učebny v přízemí, kde v rozestupech podstoupí za asistence jejich učitelky samotest.
 • Žáci s negativním výsledkem testu odejdou s paní učitelkou do jejich třídy a začne vyučování.
 • Pozitivní test bude znamenat zamezení žáka v prezenční výuce, bude kontaktován zákonný zástupce a dítě mu předáme.

*Test proběhne 2x týdně

**Test proběhne v pondělí, event. v 1.den nástupu dítěte do školy, a o 2 dny později

***U testu může být zák.zástupce, má ochranný filtr, nemusí mít test. Aby nepřišel do kontaktu s ostatními bude zák. zástupce se svým dítěm na test poslán do jiného prostoru, kde bude také probíhat dohled a zápis výsledku testu. 

****Test na místě lze použít i vlastní neinvazivní

*****Dítě není k testu nuceno a může jej odmítnout, v tom případě - cituji - Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Situace vyvolává nejasnosti, než se s dotazem budete obracet na třídní učitelku, řadu odpovědí naleznete v přiložených dokumentech, zejména v  Manuál k testování ve školách a školských zařízeních

 

ŠKOLA NENÍ AUTOREM OPATŘENÍ. ŠKOLA OPATŘENÍ NEOBHAJUJE, ANI NEVYVRACÍ - NENÍ TO ÚKOL, PRO NĚŽ BYLA ZŘÍZENA.  

Základním úkolem školy i učitele je plnit vzdělávací cíle. Škola jedná v souladu s pokyny zřizovatele a MŠMT. 

*/autor opatření: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021, vyhlašuje opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zde plné znění

***Rodiče mohou využít testování v Hotelu Royal ML od 7,30 hod do 10 hod.

 

1stupen_navrat_do_skoly_19_4_2021.JPG

obrázek_2021-04-08_125011.png

Harmonogram tříd od 12/4 - lichý - PT, 1.AC, 2.B, 3.ABC a 5.B

Žáci ve škole se pak učí podle běžného rozvrhu

Ostatním žákům pokračuje distanční výuka a online hodiny podle tqchto rozvrhů: 

 

 

3A3b3C

 

 

 

 

obrzek2020-10-300616324b 4C

 

 

 

 

5a5b 5c

 

  

 

1A1B1C

 

 

 

 

2A2b

 

 

 

 

aktualizovány:

1a.JPG

obrázek_2021-05-05_151745.png

 obrázek_2021-02-18_212410.png

 2a.PNG

obrázek_2021-03-08_190219.png

Skupiny Mgr. Markéta Gersdorfová PDF

 

 


Mimořádné ZMĚNY 1.st.(absence učitelů):

 

1.B - on-line vyučování: pondělí, středa, pátek - skupiny a časy
jako dosud.
úterý, čtvrtek - osobní
konzultace s již domluvenými žáky.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - 22.4.2021 - nemoc - nemají online výuku


 

 
2.stupeň - 3/5

Organizace návratu našich žáků do školy 3/5

řeší novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V základních školách od 3. 5. 2021 ▪ se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

Tedy tzv. rotačně se střídají po týdnu prezenčního studia a distančního.

 

TŘÍDY

3. května se připojí k prezenčnímu vyučování žáci - dále SUDÝ TÝDEN

6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 

V týdnu od 10.května se třídy v rotační výuce vystřídají a prezenční výuku budou mít třídy - dále LICHÝ TÝDEN

7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B

*kalendář online čísla týdnů v prvním sloupci

PRAVIDLA PREZENČNÍ VÝUKY

 • Žáci nosí respirátor *používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu lze zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek
 • žáci i vyučující se testují v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK (nastoupí-li do školy jiný den, pak první den ve škole a následně další dny jako celá třída) *netestují se: očkovaní a do 90 dní po prodělané nemoci – obojí nutno lékařsky doložit, jest povinností lékaře vystavit potvrzení. *pravidla pro testování žáků jsou stejná jako pro žáky základní školy 1. stupně, která má rotační výuku; více informací naleznete v manuálu pro testování.
 • žáci 2. stupně se budou testovat v jiné místnosti - třídě, která bude následně dezinfikovaná. Využije se místnost nepřítomných tříd (tedy 6.A v 7.A, 6.B–7.B, 6.C-7.C, 8.A-9.A, 8.B-9.B a následující týden opačně.)
 • Test může absolvovat žák v tělocvičně se zákonným zástupcem
 • Test si může přinést jiný a před dohledem jej absolvovat (dohled zapíše název testu)
 • dohledem jim během testování bude vyučující 1.hodiny, zaznamenává počty prodělaných testů, výsledky, neprůkaznost
 • otestovaní žáci se teprve poté půjdou přezout do šatny školy
 • pozitivně identifikovaný žák bude přesunut do izolované učebny, místnosti nahoře, sklad prvního stupně, dohled telefonicky vyrozumí zák. zástupce a TÚ. Žák vyčká předání zák. zástupci
 • Bez ochrany dýchacích cest je NOVĚ umožněn tělocvik ve vnějších prostorách (ovšem - nesmí se míchat žáci tříd)
 • V případě, že se některý předmět učil jen v sudém týdnu (např. VV v sudém a PČ v lichém - měli by mít žáci oba předměty v prezenčním rozvrhu, tedy po 1 hodině během prezenční výuky )  - upřesníme vyučujícím
 • Jazyky a míchání skupin - stále zakázáno - každou skupinu dostane jeden vyučující  - příště mohou zaměnit - upřesníme vyučujícím
 • TV - zůstanou homogenní třídy, vyučující si rozdělí třídy a následující týden vymění 

PRO VSTUP DO BUDOVY PLATÍ TABULKA S ČASY A OZNAČENÍM VCHODU (H - hlavní, Z- zadní u sekretariátu)

TŘÍDA

TÝDEN

ČAS VSTUPU

VCHOD

6A

SUDÝ

8:00

H

6B

SUDÝ

8:00

Z

6C

SUDÝ

8:05

H

8A

SUDÝ

8:05

Z

8B

SUDÝ

8:10

H

7A

LICHÝ

8:00

H

7B

LICHÝ

8:00

Z

7C

LICHÝ

8:05

H

9A

LICHÝ

8:05

Z

9B

LICHÝ

8:10

H

 

 

 

STRAVOVÁNÍ

Žáci na prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni na obědy (*toto sdělení se netýká dětí, které rodiče odhlásili do konce roku)

Žáci na distanční výuce se přihlašují sami (*žáci a vyučující na distanční výuce se nestravují v jídelně) – do jídlonosičů v čase 11-13h zezadu jídelny

 

Ani v jídelně se nemají žáci potkávat, jsou navíc stanovena hygienická pravidla, která omezují kapacitu jídelny. Proto jsme vytvořili harmonogram, kdy žáci budou obědvat. viz obrázek.

*Výuku musíme ukončit o 10 minut dříve než je stanoven na obrázku, aby stanovený čas v jídelně zůstal nezbytně zachován.

*na obrázku časy v jídelně 

obed-rozvtrid-6--81obed-rozvtrid-6--82obed-rozvtrid-6--83

 

 

 

 

 

 

 

 obed-rozvtrid-7--91obed-rozvtrid-7--92obed-rozvtrid-7--93

 

 

 

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

POKRAČUJE PODLE DOPOSUD POUŽÍVANÝCH ROZVRHŮ - ruší se střídání sudá/lichá,

PŘEDMĚTY: vo, vz, z – mají v distanční výuce online hodinu jednou za 14 dní, bude platit nadále, nelze však střídat sudá lichá, vyučující se domluví s třídou, aby byla zachována četnost výuky
6A 6B 6c

 

 

 

 

7a7b7c

 

 

 

 

8a8b

 

 

 

 

9a9b

 

 

 

  

Mimořádné ZMĚNY (absence učitelů):

7.A - čj - 21/4 - hodina přeložena z 4.vyučovací na 5.hodinu - Mgr. B.Milfaitová 

.....- - Mgr. Čížková - absence vyučujícího

 


 
 
DRUŽINA

Provoz školní družiny od 12. 4. 2021

 

Ranní ŠD              6.00 – 8.00

Odpoledne       11.15 – 15.30

Jen pro děti přihlášené do ŠD!!!

 

Lichý týden

1.A                       Pobočka

PT, 1.C, 2.B        Budova ŠD

3. třídy     funguje jen pro přihlášené do ŠD – budova ŠD

 

Sudý týden

PT, 1.B, 2.A         Budova ŠD


 

Další sdělení

Asistenti pedagoga

 • pokud Vaše dítě využívá podpory asistenta pedagoga, je Vašemu dítěti k dispozici i během distanční výuky.
 • Doporučujeme se vzájemně zkontaktovat a domluvit si formu podpory. (kontaktujte třídního učitele)

Nelze-li se účastnit online výuky 

Pokud nemáte k dispozici potřebné technické vybavení pro online výuku, domluvte si s vyučujícím daného předmětu způsob zadávání úkolů (nabízí se i možnost, dojít si pro ně v domluvenou dobu do školy - vyzvednout ve schránce školy – zadní vchod)

myfooter Sablony2 panel banner01   kraj logo   srdce placka ovoce web
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.